Presidente: Ing. Joaquín Zavala N.

Vice-Presidente: Lic. Bernardo Chamorro A.

Secretario: Lic. Ricardo Barrios V.

Vocal: Lic. Eduardo Pellas S.

Vocal: Ing. Xavier Argüello B.

Vocal: Dr. Álvaro Bermúdez

Vocal: Lic. Katya Gómez

Vocal: Lic. Francisco Baltodano

Vocal: Ing. María Cristina Zavala

Vocal: Ing. Dalia Jiménez C.

Vocal: Dr. José Bárcenas

Vocal: Ing. Oscar Montealegre

Gerente General: Lic. Mario F. Amador R.